Fosen fogderi

tidligere fogderi i Norge

Fosen fogderi (Fo(e)sens Fogderie) var et fogderi i Søndre Trondhjems amt. Det hadde sitt opphav i Fosen len, som igjen utgjorde den nordre delen av Nordmørafylke. Fogderiet grenset i syd til Nordmøre fogderi i Romsdals amt, til Orkedalen fogderi i sydøst, mot øst til Stjør- og Værdalen fogderi og til Namdalen fogderi i nørdøst. De to sistnevnte lå begge i Nordre Trondhjems amt. Fogderiene i Søndre Trondhjems amt ble avskaffet i 1894.

Herreder mot slutten av 1800-tallet

rediger
Autoritetsdata