Ofoten

distrikt i Nordland
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Fylkesgrensen er flyttet, artikkelen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Ofoten (nordsamisk: Ufuohttá) er et distrikt i den nordøstlige delen av Nordland fylke, mellom Salten i sør og fylkesgrensen mot Troms i nord, som omfatter de tre kommunene Narvik, Evenes og Lødingen. Ofoten har et samlet areal på 4 212,36 km²[1] og 25 227 innbyggere (1. januar 2020).[2] Regionsenteret er byen Narvik.

Rosa farge markerer kommuner som er medlem av Ofoten regionråd.

Ofoten er også navnet på en tidligere kommune.

Historisk har Ofoten vært en del av regionen Salten (tidligere fylke, len og fogderi).

StedsnavnaRediger

Ofoten, uttalt of`foten, er egentlig navnet på det som nå blir kalt Ofotfjorden. Gammelnorsk form var Ófóti. Senere ble fjordnavnet overført til landskapet omkring. Betydningen er usikker.[3] Ó- kan kanskje komme av gammelnorsk úfr, «bergugle», eller av gammelnorsk ó, «elv». Sisteleddet er fótr, «fot», som også fins i andre fjordnavn.

Lødingen, uttalt lød`diŋen eller lø`diŋen, kommer av gammelnorsk Lǫðueng sammensatt av laða, «løe», og eng, «grasmark». Dette gårdsnavnet fins også flere steder.

Evenes, uttalt æ:`veness og tidligere øv`nes, inneholder kanskje mannsnavnet Øyvind, som ofte får formen Øven i dialekter, som førsteledd. Sisteleddet er det gammelnorske nes, «framstikkende terrengformasjon».

Ankenes, uttalt aŋ`keness eller aŋ`kenes, er opprinnelig et gårdsnavn. Førsteleddet kan være gammelnorsk Anki, kjæleform av mannsnavnet «Arnkell», eller dialektnavnet anke, «havelle».

Tysfjord, uttalt tyss´fjoṛeṇ, stammer fra det samiske navnet Divtasvuodna. Førsteleddet kommer av lulesamisk divtas, og sisteleddet er vuodna, «fjord».

Ballangen, uttalt bal`laŋŋen, er opprinnelig et fjordnavn. Sisteleddet består av gammelnorsk angr, «fjord». Førsteleddet er usikkert. En mulighet er at fjorden opprinnelig het Bagangr av gammelnorsk bágr, «noe som hindrer».

Tjeldsund, uttalt k̡el̡l̡`sun̡n̡, er en variant av Tjeldsundet som er navnet på sundet mellom Tjeldøya og Hinnøya. Tjeld- kan komme av Tjǫld eller Tjalda som gammelt navn på Tjeldøya. Dette navnet kan igjen komme av gammelnorsk tjald, «telt» eller av fuglenavnet tjaldr. «tjeld».

Narvik, nå uttalt narr`vi:k og tidligere na:r'vika, er et nytt navn på den tidligere kommunen Ankenes. Navnet er opprinnelig et gårdsnavn og er ikke sikkert tolket. Forslag på forklaringer inkluderer Knarravík av gammelnorsk knǫrr, «handelsskip», Njarðarvík av gudenavnet Njǫrðr, mannsnavnet Narfi, nå Narve, som førsteledd og et førsteledd av gammelnorsk nór, «smalt sund». Den siste forklaringa anses som usannsynlig av Oluf Rygh.

[4][5]

KommunerRediger

Ofoten er inndelt i fire kommuner:

Nummer[6] Kart Våpen Navn Adm.senter Folketall[7] Areal[8] Målform[9] Ordfører Parti
1805   Narvik Narvik 21 661 2 022,98 Bokmål Rune Edvardsen Arbeiderpartiet
1851   Lødingen Lødingen 2 003 527,49 Bokmål Hugo Bongard Jakobsen Arbeiderpartiet
5412   Tjeldsund Hol 4 209 319,27 Bokmål Helene Berg Nilsen Arbeiderpartiet
1853   Evenes Bogen 1 324 252,78 Bokmål Terje Bartholsen Arbeiderpartiet

KommuneinndelingshistorikkRediger

 • 1838: Området inndeles i Lødingen og Ofoten kommuner.
 • 1869: Tysfjord utskilles fra Lødingen.
 • 1884: Ofoten deles i Evenes og Ankenes herreder.
 • 1901: Narvik utskilles fra Ankenes.
 • 1918: Tjeldsund utskilles fra Lødingen.
 • 1924: Ballangen utskilles fra Evenes.[10]
 • 1974: Ankenes innlemmes i Narvik.
 • 2020: Tysfjord deles i Narvik og Hamarøy. Ballangen innlemmes i Narvik.

Administrative inndelingerRediger

BefolkningsutviklingRediger

Tabellen viser befolkningsutviklingen i Ofoten i årene 1769-2001 basert på kommunegrensene fra 2002.[11]

Kommuner 1769 1801 1855 1900 1950 2001
Ballangen 568 647 1 090 2 299 4 585 2 684
Evenes 333 363 640 1 333 2 608 1 508
Lødingen 496 757 962 2 215 3 120 2 365
Narvik 692 753 1 327 7 218 16 588 18 533
Tjeldsund 328 499 634 1 460 1 941 1 476
Tysfjord 611 925 1 179 2 310 3 526 2 281
Ofoten 3 028 3 944 5 832 16 835 32 368 28 847

TettstederRediger

Tettsteder i Ofoten, rangert etter innbyggertall 1. januar 2021 (kommune i parentes):[12]

 
Narvik er byen i Ofoten, en viktig havneby spesielt for utskiping av jernmalm fra Sverige

ByerRediger

Narvik fikk bystatus som kjøpstad i 1901.

PolitikkRediger

Stortingsvalg 2017Rediger

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 i Ofoten:[13]

Parti Stemmetall % Endring
Arbeiderpartiet 4 576 29,6  4,6
Høyre 3 664 23,7  0,7
Fremskrittspartiet 2 690 17,4  3,0
Senterpartiet 1 859 12,0  7,5
Sosialistisk Venstreparti 1 047 6,8  2,6
Kristelig Folkeparti 424 2,7  1,3
Venstre 304 2,0  1,4
Miljøpartiet De Grønne 292 1,9  0,1
Rødt 280 1,8  0,4
Andre partier 299 1,9  0,1
Blanke stemmer 121 - -
Valgdeltagelse 15 556 74,4  0,4
Antall med stemmerett 20 911 - -

Stortingsvalg 2013Rediger

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 i Ofoten:[14]

 
Anna Ljunggren (Ap) fra Narvik var innvalgt på Stortinget for Nordland fra 2005 til 2017
Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 5 356 34,2
Høyre 3 823 24,4
Fremskrittspartiet 3 190 20,4
Senterpartiet 698 4,5
Sosialistisk Venstreparti 656 4,2
Kristelig Folkeparti 630 4,0
Venstre 527 3,4
Miljøpartiet De Grønne 281 1,8
Rødt 216 1,4
Andre partier 277 1,8
Blanke stemmer 66 -
Valgdeltagelse 15 720 74,8
Antall med stemmerett 21 016 -

Overflytting til Troms fylkeRediger

Det har over mange år vært sterke krefter i Ofoten som har ønsket å få overflyttet regionen til Troms Fylke. Hovedargumentet har alltid vært at fylkesgrensa mellom Nordland og Troms slik den er i dag, vanskeliggjør samarbeid mellom kommunene i Ofoten og Sør-Troms. Dette samarbeidet, spesielt mellom byene Narvik og Harstad, blir av mange sett på som svært viktig for regionen. Mange mener at spesielt de nye reformene som gir fylkeskommunene mere makt og flere byråkratiske funksjoner, blir veldig uheldig for regionen da bevilgningene kommer fra to fylkeskommuner istedenfor en. I et stort innlegg i Fremover 7. april 2010, skriver Evenesordfører Jardar Jensen (H) om denne problematikken.[15] Han vektlegger også at Ofoten i dag med sine om lag 26 000 innbyggere, kun utgjør om lag 11 % av Nordlands totale innbyggertall, og har med det ikke mye makt i fylket. I Troms ville innbyggertallet utgjort om lag 14 % av det totale innbyggertallet. Og sammen med resten av Sør-Troms, ville dette utgjort et stort maktsentrum i Troms. Jensen uttalte også at han ville ta denne saken opp til diskusjon i kommunestyret i Evenes allerede i april 2010 med formål å kunne sende søknad til kommunaldepartementet om overflytting av Evenes kommune til Troms. Han oppfordret med det samme også politikerne i de andre Ofot-kommunene, Tjeldsund, Narvik, Ballangen og Tysfjord om å ta den samme diskusjonen og søke om overflytting til Troms.

I forbindelse med kommunereformen i Norge ble Tjeldsund slått sammen med Skånland kommune i Sør-Troms 1. januar 2020. Den sammenslåtte kommunen heter Tjeldsund og hører til Troms og Finnmark fylke.

ReferanserRediger

 1. ^ «Statens kartverk: Arealstatistikk for Norge 2014» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 9. april 2014. Besøkt 8. april 2014. 
 2. ^ Statistisk sentralbyrå: Kvartalsvise befolkningsendringer 1. januar 2015
 3. ^ Helleland, Botolv (1975). Norske stedsnavn/stadnamn. Oslo: Grøndahl. ISBN 8250401042. 
 4. ^ Red. Jørn Sandnes og Ola Stemshaug (1997, 3. opplag 2007) Norsk Stadnamnleksikon (4. utgave) Det Norske Samlaget ISBN 978-82-521-4905-0
 5. ^ Oluf Rygh, utg. ved Karl Rygh (1905) Norske Gaardnavne
 6. ^ Statistisk sentralbyrå. «Kommunekatalog gjeldende fra 1. januar 2008». Arkivert fra originalen 19. mars 2008. Besøkt 16. januar 2008. 
 7. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2021). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 8. ^ Statens kartverk (1. januar 2014). «Arealstatistikk for 2014» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 9. april 2014. Besøkt 9. april 2014.  Kolonne 4: Totalt areal: fastland og øyer: km²
 9. ^ Lovdata. «Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar». Besøkt 16. januar 2008. 
 10. ^ Waldemar Brøgger (1963): Norge. 2: Geografisk leksikon. Oslo: Cappelen.
 11. ^ SSB: Folke- og boligtellingen 2001. Kommune-, bydels- og fylkeshefter.
 12. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 26. oktober 2021. Besøkt 27. oktober 2021. 
 13. ^ Valgdirektoratet: Valgresultat i 2017 for kommuner i Ofoten i Nordland
 14. ^ valgresultat.no: Stortingsvalget 2013: Resultater for Nordland Arkivert 27. september 2013 hos Wayback Machine.
 15. ^ http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article5057423.ece Fremover.no – Ønsker Ofoten til Troms

Eksterne lenkerRediger