Buskerud amt

tidligere amt i Norge

Buskerud(s) amt (Ringerike, Hallingdal, Eiker og Buskeruds Amt til 1806) var en administrativ enhet (amt) i Norge 1679–1918, som i geografisk utbredelse tilsvarte det senere Buskerud fylke. Det var underamt til Akershus stiftamt.

Kart over Buskeruds amt i 1914.
Pontoppidans kart over Buskeruds Amt i 1785.

Amtet ble opprettet i 1679, da Ringerike og Hallingdal og Buskerud fogderier ble skilt ut som eget amt fra Akershus stiftamt. I 1760 ble amtet utvidet ved at Numedal og Sandsvær og Bragernes fogderier ble overført fra Akershus stiftamt.

Fra 1894 var amtet inndelt i 3 politimesterdistrikter, 5 sorenskriverier, 22 herreder og 26 lensmannsdistrikter. I geistlig henseende hørte amtet under Kristiania stift, hadde 3 prostier og 22 prestegjeld.

Skrivemåte rediger

Ved overgangen til fylker i 1919 var den offisielle skrivemåten Buskerud amt, etter at 1907-reformen innførte liten forbokstav på substantiv (Amt -> amt). Før 1907 var således den vanlige skrivemåten Buskerud Amt (Ubunden form: Buskerud). Tidligere, f.eks. i Matrikkelen av 1838 og Pontoppidans kart av 1785 var skrivemåten Buskeruds Amt. Navnet skriver seg fra den gamle storgården Buskerud i Modum.

Gotisk:  .
Skrevet med f, ettersom fonten ikke har f-varianten av s (f uten horisontal strek).

Da det i 1918 ble fremsatt forslag om amtene skulle omdøpes til fylker, bestemte Stortinget at Buskerud amt skulle hete Ringerike fylke, men dette ble aldri effektuert. Fra 1. januar 1919 fikk følgelig Buskerud amt navnet Buskerud fylke.

Fogderier 1664 rediger

Fogderier 1785 rediger

Fogderier 1890 rediger

Se også rediger

Litteratur rediger

Autoritetsdata