Åpne hovedmenyen

Ringerike og Hallingdal fogderi (Ringerige og Hallingdals Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus len fra 1650, inngikk fra 1662 i Akershus stiftamt, og fra 1679 i Buskerud amt.

Hallingdal ble lagt under Buskerud fogderi omkring år 1600, og i 1615 ble Ringerike overført fra Hadeland og Land fogderi til Buskerud og Ringerike fogderi, fra 1636 benevnt Buskerud og Hallingdal fogderi. Dette ble i 1650 delt i Buskerud fogderi og Ringerike og Hallingdal fogderi, som i 1856 igjen ble delt i Hallingdal fogderi og Ringerike fogderi.

Det var ingen nye grensereguleringer inntil fogderiene i Buskerud amt ble avviklet i 1900.

Geistlig inndeling i 1664Rediger

Ringerike og Hallingdal fogderi:

Ringerike:

Hallingdal:

Herredsinndeling mot slutten av 1800-talletRediger

Hallingdal fogderi:

Ringerike fogderi: