Norderhov prestegjeld

Norderhov prestegjeld var et prestegjeld i Ringerike prosti som lå i Tunsberg bispedømme. Hovedkirken i prestegjeldet var Norderhov kirke, som ligger ved Norderhov, like syd for Hønefoss i Ringerike kommune i Viken fylke. Prestegjeldet ble faset ut i forbindelse mer omstruktureringen i Den norske kirke på 2000-tallet.

Norderhov kirke

Norderhov prestegjeld ble opprettet på 1100-tallet og var sammen med Hole prestegjeld de to eneste gjeldene i distriktet. Da svartedauden kom i 1349, og la store deler av distriktet øde, ble imidlertid Hole prestegjeld innlemmet i Norderhov. I tiden før og etter reformasjonen var det derfor kun ett prestegjeld på Ringerike.

Mot slutten av 1500-tallet ser man at Hole så smått begynner å fungere som eget prestegjeld igjen, men så sent som i 1560 stadfester biskopen at sognepresten i Norderhov skulle ha tienden fra begge sognene. På 1590-tallet slår imidlertid biskopen fast at presten i Hole skal ha andeler av tienden, og fra ca. 1600 regnes Hole igjen som et eget prestegjeld, som da omfattet distriktene vest og sør i regionen. Dette omfattet foruten områdene innenfor dagens kommunegrenser, også Tyristrand, fra Ask til Nakkerud, og Soknedalen.

I 1857 ble Ådal prestegjeld skilt ut fra Norderhov, og i 1913 ble også Hønefoss prestegjeld skilt ut. I forbindelse med den store kommunesammenslåingen i 1963/1964 kom også Tyristrand kirkesogn inn under Norderhov igjen. Haug prestegjeld) ble skilt ut i 1984.

SognRediger

KirkerRediger

Eksterne lenkerRediger