Norderhov prestegjeld

Norderhov prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet kirkesogn i Ringerike kommune i Buskerud fylke, og hovedkirken var Norderhov kirke, som ligger ved Norderhov i nevnte kommune.

Norderhov kirke

Historikk Rediger

Njarðarhofs sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2]

Norderhov prestegjeld antas opprettet på 1100-tallet og var sammen med Hole prestegjeld de to eneste i distriktet. Da svartedauden kom i 1349, og la store deler av distriktet øde, ble imidlertid Hole prestegjeld innlemmet i Norderhov. I tiden før og etter reformasjonen var det derfor kun ett prestegjeld på Ringerike.

Mot slutten av 1500-tallet ser man at Hole så smått begynner å fungere som eget prestegjeld igjen, men så sent som i 1560 stadfester biskopen at sognepresten i Norderhov skulle ha tienden fra begge sognene. På 1590-tallet slår imidlertid biskopen fast at presten i Hole skal ha andeler av tienden, og fra ca. 1600 regnes Hole igjen som et eget prestegjeld, som da omfattet distriktene vest og sør i regionen. Dette omfattet foruten områdene innenfor dagens kommunegrenser, også Tyristrand, fra Ask til Nakkerud, og Soknedalen.

Norderhov prestegjeld dannet grunnlaget for Norderhov formannskapsdistrikt opprettet i 1837.

Senere var det følgende delinger av prestegjeldet:

Inndeling 1992: Norderhov, Tyristrand, Lunder og Veme.[3]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[4]

Norderhov prestegjeld og dets sogn er nå en del av Ringerike kirkelige fellesråd underlagt Ringerike prosti. Kirkesognene er grunnenhetene i kirken og disse er organisert i kirkelig fellesråd. Menighetsprester har ett eller flere kirkesokn som tjenestested og hele prostiet som tjenestedistrikt.

Sogn Rediger

Kirker Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 22. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 22. 
  3. ^ Prestegjeld og sogn i Buskerud
  4. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no

Eksterne lenker Rediger