Norderhov prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet kirkesogn øst i Ringerike kommune i Buskerud fylke, og hovedkirken var Haug kirke.

Haug kirke i Haugsbygd

Haug prestegjeld og dets sogn er nå en del av Ringerike kirkelige fellesråd underlagt Ringerike prosti.

Historikk rediger

Haugs kirkja í Vangsbygð[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Kirken antas bygget alt på 1200-tallet, og av kildene kan man lese at det var egen prest der i 1361. Haug sogn og kirke omtales flere ganger i dokumenter fra middelalderen, og fra 1153 og til reformasjonen lå både Haug og Norderhov under Hamar bispedømme.

Etter reformasjonen ble de lagt inn under Norderhov prestegjeld, som da samtidig ble lagt inn under Oslo bispedømme.

Ved kgl.res. av 25. mars 1983 ble Norderhov delt og Haug sogn opprettet som eget sognekall, gjeldende fra 1. januar 1984.[3][4]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[5]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[6]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 39. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 22. 
  3. ^ Opprettelse av Haug prestegjeld, lovdata.no
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Buskerud, arkivverket.no
  5. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata