Haug prestegjeld

Haug sokn het fram til 2000-tallet Haug prestegjeld (i gamle kilder benevnes det også som Vang sokn). Det var et prestegjeld i Ringerike prosti og ble opprettet 1. januar 1884. Prestegjeldet ble utfaset i forbindelse med omorganiseringen av strukturene i Den norske kirke på 2000-tallet. Kirka der ble imidlertid bygget alt på 1200-tallet, og av kildene kan man lese at det var egen prest der i 1361. Den var opprinnelig anneks under Norderhov kirke.

Haug kirke i Haugsbygd

Både soknet og kirken der omtales flere ganger i dokumenter fra middelalderen. Etter reformasjonen ble de lagt inn under Norderhov prestegjeld, som da samtidig ble lagt inn under Oslo bispedømme. Fra 1153 og til reformasjonen tilhørte imidlertid på Haug og Norderhov Hamar bispedømme. Norderhov var også prostesete for Ringeriksregionen fram til 1990 da denne funksjonen ble lagt til Hønefoss prestegjeld.

Prestegjeldene ble faset ut under omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet. Kirkesognene er grunnenhetene i kirken og disse er organisert i kirkelig fellesråd. Menighetsprester har ett eller flere kirkesokn som tjenestested og hele prostiet som tjenestedistrikt.

SoknRediger

Eksterne lenkerRediger