Ringerike prosti

prosti i Tunsberg bispedømme

Ringerike prosti er et geografisk, administrativt område i Den norske kirke som omfatter 11 sogn (menigheter) i Ringeriksregionen.

Hønefoss kirke er prostesete i Ringerike prosti, men prosten er ikke lenger sogneprest

HistorieRediger

Ringerike prosti ligger under Tunsberg bispedømme, men har tidligere tilhørt både Oslo bispedømme og Hamar bispedømme. Geografisk omfatter prostiet kommunene Hole og Ringerike i Viken fylke.

Da Hamar bispedømme ble opprettet i 1153 ble alle kirkeneRingerike lagt til dette bispesetet. Etter reformasjonen i 1536/1537 inngikk imidlertid Hamar som eget bispedømme, og kirkene på Ringerike ble lagt til Oslo bispedømme, som kom under kongens styre fra 1541. Fra da av og fram mot 1736 var Hadeland, Ringerike og Toten ett prosti.

Før 1631[1] hadde Hallingdal og Valdres prosti tilhørt Stavanger bispedømme, men et makeskifte den 10. april dette året førte til at dette nå kom inn under bispen i Oslo. Prostiet fortsatte imidlertid uforandret en tid.

Da Hamar bispedømme ble gjenopprettet i 1864 ble Ringerike og Hallingdal værende under Oslo, der Ringerike og Hallingdal prosti ble dannet. I 1914 ble imidlertid Hallingdal og Ringerike skilt i hvert sitt prosti, og slik er det fortsatt. Da Tunsberg bispedømme ble opprettet fra 1948, etter et Odelstingvedtak den 24. november 1947, ble både Hallingdal og Ringerike lagt dit.

Som følge av kommunereformen i 2020 ble Jevnaker flyttet fra daværende Oppland fylke til Viken. 01.01.2022 ble Jevnaker overført fra Hadeland og Land prosti i Hamar bispedømme til Ringerike prosti.[2]

Proster i RingerikeRediger

Tidligere var det slik at den mest erfarne sognepresten automatisk også ble prost, men fra 1990 ble prosteembedet lagt fast til Hønefoss prestegjeld, der Hønefoss kirke fra da av ble fast prostesete. Tidligere var det som oftest Norderhov kirke som var prostesete, siden denne kirken gjennom årene har vært den mest betydningsfulle av kirkene i Ringeriksregionen.

Ny ordningRediger

Jan Otto Myrseth (f. 1957) ble i statsråd utnevnt til ny prost i Ringerike fredag den 17. desember 2004. Da han ble innsatt søndag 24. april 2005 var det imidlertid ikke som sogneprest i Hønefoss prestegjeld, slik vanlig var tidligere. Etter ny ordning for Den norske kirke fungerer prostene heretter kun som øverste kirkelige leder i prostiet.

Nåværende prostRediger

Kristin Moen Saxegaard (f. 1967) avla teologisk embetseksamen høsten 1993 og praktisk-teologisk eksamen høsten 1994. I 2008 ble hun vigslet til prest og samme året tildelt graden Philosophiae Doctor. Fra 2008 har hun vært førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultet og vikarprest i Follo, dessuten fra 2010 rådgiver ved Det Norske Bibelselskap. 5. november 2010 ble hun utnevnt til prost i Ringerike prosti[3].

Tidligere proster i RingerikeRediger

Tidligere proster i Ringerike og Hallingdal prostiRediger

Sogn (menigheter)Rediger

Tidligere prestegjeldRediger

Se ogsåRediger

KilderRediger

Utrykte kilderRediger

  • Preben L. Johannessen, distriktskonservator ved Ringerikes Museum
  • Gudmund Bakke, lokalhistoriker og bygdebokforfatter i Hole
  • Per Tore Meberg, tidligere sogneprest i Hønefoss og prost i Ringerike
  • Fred Harald Nilssen, lokalhistoriker og tidl. redaktør i heftet Ringerike
  • Wenche Kristiansen, seniorkonsulent i Tunsberg bispedømme
  • Øystein Magelssen, sogneprest i Ål og prost i Hallingdal

Trykte kilderRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Jubileumsboka for Kyrkjene i Ål, s. 31, 1980, ISBN 82-990664-0-9
  2. ^ Kirkedata. «Markering av Jevnakers overgang til nytt bispedømme». www.jevnaker.kirken.no (norsk). Besøkt 9. juni 2022. 
  3. ^ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-prost-i-ringerike/id621115/ Ny prost i Ringerike