Norderhov og Ask menighet

Norderhov og Ask kirkesogn , fra middelalderen og fram til nyere tid kalt Norderhov sogn, ligger i Ringerike prosti og omfatter Norderhov kirkeNorderhov og Ask kapellAsk, i den tidligere administrative enheten Strandefjerdingen. Geografisk grenser området til Haug prestegjeld i nordøst, Hole prestegjeld i sør, Tyristrand kirkesogn i sørvest og Veme kirkesogn nordvest.

Norderhov kirke
Ask kapell

Til Norderhov menighet sogner alle som ikke sogner til et annet sogn i tidligere Norderhov herredskommune. Det omfatter foruten området rundt Norderhov kirke også Åsaområdet, Eikeliområdet, Tolpinrudområdet, Veienmoenområdet og Heradsbygdaområdet i Ringerike kommune.

Til Ask menighet sogner de som bor på strekningen sørvest for Tolpinrud i Hønefoss og nordøst for Tyristrand, og mellom Sandaker i nordvest og Busund bru i sørøst. Norderhov kirke var hovedkirke i sognet, som imidlertid delte på presten.

Prestegjeldene ble faset ut under omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet. Kirkesognene er nå grunnenhetene i kirken, og disse er organisert i kirkelig fellesråd. For Ringerikes del etter dette synonymt med Ringerike kirkelige fellesråd. Menighetsprester har ett eller flere kirkesokn som tjenestested og hele prostiet som tjenestedistrikt.

Eksterne lenker rediger