Veme menighet

(Omdirigert fra Veme kirkesogn)

Veme kirkesogn ligger i Ringerike prosti og omfatter Veme kirke.

Geografisk ligger sognet i SoknedalenRingerike, med kirkested på Veme, halvveis mellom Hønefoss og Sokna langs Rv7 mot Hallingdal. Sognet går fra grensen mot Norderhov og Ask menighet i Heradsbygda i sørøst og Sandaker sør, videre nordvestover mot Fonkalsrud og Gardhammer, der skillet går til Lunder menighet.

Prestegjeldene ble faset ut under omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet. Kirkesognene er nå grunnenhetene i kirken, og disse er organisert i kirkelig fellesråd. For Ringerikes del etter dette synonymt med Ringerike kirkelige fellesråd. Menighetsprester har ett eller flere kirkesokn som tjenestested og hele prostiet som tjenestedistrikt.

Eksterne lenkerRediger