Lunder menighet

Lunder menighet er et sogn i Ringerike prosti og omfatter Lunder kirke (sognekirke) og Strømsoddbygda kapell.

Geografisk ligger sognet i SoknedalenRingerike, med kirkested på Sokna, halvveis mellom Hønefoss og Noresund i Krødsherad kommune, langs Rv7 mot Hallingdal.

Sognet går fra grensen mot Veme menighet lenger sørøst i dalen, og omfatter områdene fra Gardhammar til grensen mot Krødsherad, samt Rallerudområdene og Strømsoddbygda inn mot grensen til Flå kommune.