Lunder menighet

kirkesogn i Ringerike prosti

Lunder menighet er et sogn i Ringerike prosti og ligger geografisk i Soknedalen i Ringerike kommune. Sognet omfatter Lunder kirkeSokna og Strømsoddbygda kapell i Strømsoddbygda.[1]

Lunder nevnes ikke som sogn i middelalderen, men dette skyldes trolig at Lunder som navn først oppsto senere.[2] Rygh mener at sognet tidligere bar bygdenavnet. Fogd Iver Wiel nevner i så måte sognet som «Sognedalens Annexsogn» i en av sine beretninger på 1700-tallet.[2] I en innberetning fra presten i 1743 framgår det dessuten at Lunder kirke på den tiden het «Vor Frelsers Kirke», samt at den gamle stavkirken fortsatt sto ved den nye kirken og hadde vært i bruk inntil ganske nylig. Da het det også at stavkirken ble gjenfunnet etter Svartedauden og videre innredet i 1644.[2] Man må altså regne med at det var kirkelig aktivitet i bygda før Svartedauden. I 1528 ble kun fem gårdsbruk på Sokna nevnt i «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede» (bind IV, side 146–147).[3] Dette var Lundesgarden (Lundisgaardt), Oppgarden (Opgaard), Berg med to oppsittere (Bierigh), og Rud (Rwdh).[3]

Lunder kirke ligger langs Strømsoddbygdveien, like i utkanten av Sokna sentrum og halvveis mellom Hønefoss og Noresund i Krødsherad kommune. Sokna sentrum ligger langs riksvei 7 mot Hallingdal.

Sognet utgjør 315 kvadratkilometer og hadde 1 331 innbyggere per 2019.[4] Det går fra grensen mot Veme menighet lenger sørøst i dalen, og omfatter områdene på begge sider av Sogna fra og med Søndre Bårnås (60°12′29″N 10°00′26″Ø) til grensen mot Krødsherad, samt Brekkebygda og Strømsoddbygda inn mot grensen mot Flå kommune og Hval, Viker og Nes menighet i Ådalen.

Prestegjeldene ble faset ut under omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet. Kirkesognene er nå grunnenhetene i kirken, og disse er organisert i kirkelig fellesråd. For Ringerikes del etter dette synonymt med Ringerike kirkelige fellesråd. Menighetsprester har ett eller flere kirkesokn som tjenestested og hele prostiet som tjenestedistrikt.

Referanser rediger

  1. ^ «Lunder menighet». Ringerike kirkelige fellesråd. Besøkt 26. september 2023. 
  2. ^ a b c Rygh, O. (Oluf) (1909). Norske Gaardnavne: Lunder sogn. no: Fabritius. s. 49. 
  3. ^ a b Skrifter utgitt for Kjeldeskriftfondet. Det Norske historiske Kildeskriftfond. 1906. s. 146–147. ISBN 8270611883. 
  4. ^ Store norske leksikon (2005 - 2007); Lauritzen, Per Roger: Lunder i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 26. september 2023 fra https://snl.no/Lunder

Eksterne lenker rediger