Rud (Lunder)

gård i Ringerike kommune

Rud eller Ruud (gnr. 151 bnr. 1) er en storgård beliggende i Soknedalen (Lunder kirkesogn) i Ringerike kommune, Buskerud. Selve gården utgjør i overkant av 24 300 daa og består for det meste av produktiv barskog, som gran og furu.

Rud (av norr. Ruð som betyr rydning) blir første gang nevnt i skriftlige kilder i 1528 (NRJ. IV 147), men er med stor sikkerhet mye eldre (selv om opprinnelsen er uavklart). I 1723 nevnes gården med to oppsittere.

Bygningsmassen ligger på en høyde langs fylkesvei 179 mellom Sokna og Solli, nord for Torevannets østbredd. Landbrukseiendommen strekker seg derfra og nordover mot grensen til Flå og nordvesterover lands Langevatnet, Breidvatnet, Sætertjern og Nordtjern ved Haverstingen.

På eiendommen er det blant annet registrert funn etter en steinalderbosetning (fredet) og en gravhaug fra jernalder (uavklart), samt at det er påvist minst elleve kullgroper (hvorav ni er fredet og to er uavklarte) fra perioden jernalder-middelalder.

Se ogsåRediger