Rudselva

elv i Soknavassdraget

Rudselva er ei elv i Ringerike kommune i Buskerud. Den er hovedelva i Rudsvassdraget og starter fra Langevannet, nordvest for Sokna i Soknedalen, og har utløp nord i Torevannet ved Sokna. Den er navngitt etter gården Rud.

Rudselva sett sørover fra Olde bru

Rudsvassdraget, som i sør også omfatter Torevannet og Verkenselva til denne renner ut i Sogna ved Sokna, omfatter flere mindre innsjøer i Brekkebygda, som Langevannet og Breivannet, Setertjern, Nordtjern og Vettertjern, samt småelvene mellom.

Rudsvassdraget er et populært område for både jakt og fiske. Ørret på omring 1 kg er ikke uvanlig, men man kan også få både abbor, sik, karuss og røye der. I 2003 ble det for eksempel tatt en ørret i garn på 3,7 kg i Torevannet. Langs vassdraget finnes også en rekke flotte badeplasser.

Se ogsåRediger