Soknavassdraget

vassdrag i Soknedalen (Drammensvassdraget)

Sognavassdraget, Soknavassdraget eller Soknedalsvassdraget (Drammensvassdraget) er et mindre vassdrag i Ringerike kommune i Buskerud, som renner ut i Nordfjorden (den nordlige delen av Tyrifjorden) mellom Ask og Karlsrudtangen naturreservat. Vassdragets nedbørfelt er på cirka 644,1 km² (kilde NVE). De høyeste delene når 1220 moh., mens utløpet i Tyrifjorden ligger cirka 63 moh.

Sokna flomstor i juli 2007 ved Tranby

Deler av vassdraget ligger i Flå, Krødsherad, Sør-Aurdal (i Oppland) og Modum kommuner. Det omfatter Bergsjøvassdraget, Rudsvassdraget, Kollsjøvassdraget og Strømsoddbygdvassdraget og hovedelva Sogna med sideelver fra Sokna og ned gjennom Soknedalen til utløpet i Tyrifjorden.

Sognavassdraget med Sogna ned til Tyrifjorden ble vernet mot kraftutbygging i 1993 gjennom Verneplan IV for vassdrag, på grunn av frilufts-, natur- og miljøverninteresser.[1] Det ligger imidlertid to små, private kraftverk der. Heierenfossen kraftverk er et såkalt minikraftverk som ligger ved Heierenfossen i nedre del av Sogna og har en installert ytelse på 600 kW. Rud Gårdskraftverk er et såkalt minikraftverk som ligger ved Rudsfossen i Rudselva og har en installert ytelse på 90 kW.

Drammensvassdraget

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «012/16 Sokna». nve.no. Norges vassdrags- og energidirektorat. 15. juni 2021. Besøkt 16. oktober 2021.