Kollsjøvassdraget

vassdrag i Soknedalen i Ringerike

Kollsjøvassdraget er et lite vassdrag i Ringerike kommune som ligger i Strømsoddbygda, nord for Sokna i Soknedalen. Det ligger på vestsiden av Ådalsfjellene og begynner ved Urdevassfjellet. Vassdraget har en total lengde på 17,2 kilometer[1] og et nedbørfelt41,37 km².[2]

Vassdraget omfatter øverst Blankvann og Blankvassbekken, Ulevann og Ulevasselva, Øvre Kollsjø og Kollsjøelva, samt Nedre Kollsjø og Lysåa. Vassdraget, som også omfatter flere damanlegg, renner ut på nordøstsiden av Sognevannet. Fra damanlegget ved Øvre Kollsjø har det i tidligere tider vært tømmerfløting ned vassdraget.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Elvenett – Hovedelv. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 24. desember 2015
  2. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Regine-enhet. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 24. desember 2015