Strømsoddbygda

bygd i Soknedalen i Ringerike kommune

Strømsoddbygda er ei skogbygd i Ringerike kommune som strekker seg nordover fra Sokna i Soknedalen og inn mot grensen til Flå kommune i nedre Hallingdal, Vassfaret og fylkesgrensen mot Oppland i Sør-Aurdal kommune. Mot øst grenser Strømsoddbygda inn mot Ådalsfjellene, og i sørøst mot Doktormarka. Den største innsjøen i bygda er Sognevannet, som tidligere var regulert. Reguleringsmuligheten ble fjernet på 1980-tallet, ved at en del av dammen ble revet. Elva Sogna har utløp i sørenden av Sognevannet.

Strømsoddelva

Skrivemåten av stedsnavnet har lenge vært diskutert. Beboerne i bygda skriver Strømsoddbygda og de fleste ønsket dette som skrivemåte. Dette er nå den vedtatte offisielle skrivemåten, mens Kartverket tidligere skrev Strømsåttbygda.

Strømsoddbygda preges av småvann og store sandrike moer med furu. Forøvrig er det mye granskog. Strømsoddbygdveien følger elva nordover gjennom dalføret og ender opp (den siste strekningen fra Frisvatnet er bomvei) ved Buvatnet, ved foten av Bukollen, fra hvor det er mulig å ta seg over Vidalen (dalen mellom Storrustefjell og Vikerfjell) til søndre del av Hedalen og Nes i Ådal. Området har vært spesielt yndet for sine små fiskevann og tyttebær. I vannene er det spesielt abbor og ørret som fiskes. I tidligere tider (før 1900) var Strømsoddbygda også kjent for sin brunbjørnstamme. Bygda har eget grendehus, den tidligere Strømsodd skole (skole til 1959). I bygda finnes også Strømsoddbygda kapell.

Se også rediger