Vidalen

dalføre mellom Strømsoddbygda og Hedalen

Vidalen er et dalføre (fjelldal) som ligger høyt i landskapet mellom Vikerfjell i Ringerike kommune, Bukollen i Flå kommune og Storrustefjell og Middagsknatten i Sør-Aurdal kommune. Dalen, som inngår i Vassfaret/Vidalen landskapsvernområde og Vikerfjell naturreservat, danner fylkesgrense mellom Viken og Innlandet. I bunnen av dalføret renner grenselva Vidøla ned mot Hedalssiden, der den renner ut i Urula, som drenerer til Sperillen i Ådal (alle inngår i Begnavassdraget).

Vidalen er en bredal med vide myrer og morener. Bildet er tatt nordover gjennom dalen med et parti mot Storrustefjell til venstre.

Dalen er en vid bredal med omfattende moreneavsettinger. På grunn av de vide flate områdene stopper vannet opp og en får store flate myrer.

Vidalen er kjent gjennom Mikkjel Fønhus, som ofte skrev om dette landskapet.

Et sagn sier at området tidligere var bebodd og at det skulle finnes en kirke i dalen. I dag lever sagnet om kirka videre i navnet Kyrkjemyra og Kyrkjemyrhaugen hvor sagnet sier at kirka stod. Det er foretatt befaringer på stedet uten at det er gjort funn som støtter sagnet.

Under Storofsen, et forferdelig uvær 20. – 23. juli 1789, ble Mansætra tatt av flom. Mennesker som ble begravd av massene som kom med flomvannet er aldri gravd frem.

Det er mulig å ta seg gjennom Vidalen med bil via bomvei. Tilkomst går enten via Sokna og Strømsoddbygda i Ringerike, eller via Rv243 fra Nes i Ådal (Ringerike) til Hedalen (Sør-Aurdal). Det finnes også en tilkomst via Rv223 fra Nesbyen i Hallingdal til Hedal i Hedalen og videre via Rv243 mot Nes i Ådal.

Ringerike komm.svgDenne Ringerike-, Innlandet- og geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.