Vidøla

elv i Begnavassdraget

Vidøla, eller «den hellig Vidøla» som den gjerne ble kalt i riktig gamle dager, er ei lita elv i Vassfaret som danner grense mellom Ringerike kommune i Viken og Sør-Aurdal kommune i Innlandet. Elva, som inngår i Vassfaret/Vidalen landskapsvernområde, dannes ved av flere småbekker omkring Småtjerna i Vidalen og renner ut i UrulaHedalsiden.

Vidalen omkranses av Vikerfjell i øst og Storrustefjell og Middagsknatten i vest. På begge sider stiger landskapet bratt til over tusen meters høyde. Bunnen av dalen, der Vidøla renner, ligger ca. 600 moh.. Gjennom dalen gikk den gamle ferdaveien sørover, også kalt kongeveien. Elven flyter sakte nordover gjennom dalen, og til tross for at den ligger høyt, fryser den aldri helt om vinteren.

Et sagnet sier at før svartedauen bodde det folk i Vidalen. Det skal ifølge det samme sagnet også ligge en stor sølvskatt nedgravd langs den gamle kongeveien, og en gang i tiden lå det også ha stått ei lita kirke der. Rett nord for Aslaksetra krysser veien Vidøla på en slik måte at alle som gikk der måte blitt våte på bena, selv om man godt kunne krysset tørrskodd et par kilometer sør for dette vadestedet. Det er hit man mener folk kom som skulle døpe seg i det hellige vannet fra Vidøla.

Denne Ringerike-, Innlandet- og geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.