Urula

elv i Begnavassdraget

Urula er ei elv i Begnavassdraget som renner ut i nordenden av Sperillen, like sør for Nes i Ådal i Ringerike kommune. Urula får blant annet tilførsel fra et stort nedbørsområde (ca. 614 km²) i Vassfaret, blant annet via Vidøla og Aurdøla som renner ut i Urula i Hedalen (Sør-Aurdal). Normal vannføring ved avløpet er 10 /s

Vassdraget har vært vernet mot kraftutbygging i henhold til Verneplan I for vassdrag siden 1973.[1] Elva framstår nesten som urørt. Store deler av elva ligger innenfor Vassfaret/Vidalen landskapsvernområde og Indre Vassfaret landskapsvernområde. Urulas utløp i Sperillen har et velutviklet meandrerende løp gjennom deltaet. Flere gamle elveløp og små kroksjøer i forskjellige stadier av gjengroing finnes.

Elva har godt fiske og regnes ikke som forurenset. Fiskekort er nødvendig. Fjordørret (Salmo trutta lacustris) fra Sperillen gyter i Urula på høstparten. Det er derfor ikke lov å fiske i elva i perioden 15. september-15. oktober. Sperillørret har typisk markante prikker. I nedre del av elva finnes dessuten god matfisk som sik og abbor - kanskje også røye.[trenger referanse]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «012/19 Urula». nve.no. Norges vassdrags- og energidirektorat. 15. juni 2021. Besøkt 17. oktober 2021. 

Eksterne lenker rediger