Begnavassdraget

øverste del av Drammensvassdraget

Begnavassdraget dekker et nedbørsareal på 4 851 km²[1] og har en høydeforskjell på ca. 1 850 m. Vassdraget er en del av Drammensvassdraget og hovedelva Begna er 213 km lang.

Ådalselva (Begna) i vårflom ved Hønefossen
Drammensvassdraget

Begna renner i sørlig retning fra Filefjell, gjennom Valdres og innsjøene Vangsmjøsi, Slidrefjorden, Strondafjorden og Aurdalsfjorden, ned Begnadalen til Nes i Ådal og innsjøen Sperillen. I sørenden av Sperillen dannes Ådalselva som renner ned mot Hønefoss, der elva renner sammen med Randselva like under Hønefossen og danner Storelva.

Storelva drenerer til Tyrifjorden. Ved utløpet av Tyrifjorden, ved Vikersund, dannes Drammenselva, som er primærelva i Drammensvassdraget. Denne drenerer til Drammensfjorden.

Kraftverk i Begnavassdraget rediger

Innlandet rediger

Buskerud rediger

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger