Kilometer

standardisert lengdemål tilsvarende tusen meter
(Omdirigert fra Km)

Kilometer er en avledet SI-enhet for avstand. En kilometer er lik 1000 meter. Symbolet for kilometer er km.

Skilt ved motorvei i Kina, navnet på veien er oppgitt med kinesiske tegn, mens latinske bokstaver benyttes for kilometer

Kilometer er en av de mest brukte måleenheter for avstand, og brukes særlig til å angi avstanden mellom steder.

1 kilometer er lik:

Og motsatt:

  • 1 meter = 0,001 kilometer
  • 1 dekameter = 0,01 kilometer
  • 1 hektometer = 0,1 kilometer
  • 1 megameter = 1000 kilometer

KilderRediger