Kilometer

standardisert lengdemål tilsvarende tusen meter
(Omdirigert fra «Km»)

Kilometer er en avledet SI-enhet for avstand. En kilometer er lik 1000 meter. Symbolet for kilometer er km.

Skilt ved motorvei i Kina, navnet på veien er oppgitt med kinesiske tegn, mens latinske bokstaver benyttes for kilometer
Gammelt norsk kilometer skilt

Kilometer er en av de mest brukte måleenheter for avstand, og brukes særlig til å angi avstanden mellom steder.

1 kilometer er lik:

Og motsatt:

  • 1 meter = 0,001 kilometer
  • 1 dekameter = 0,01 kilometer
  • 1 hektometer = 0,1 kilometer
  • 1 megameter = 1000 kilometer

Kilder rediger