Dekameter er en avledet SI-enhet for måling av avstand. En dekameter er lik 10 meter. Symbolet for dekameter er dam.

Denne enheten brukes svært sjelden i praksis.

En kvadratdekameter (1 dam²), som er et mål på areal, er lik et ar, som er 100 m². Dekameter, som er et mål på lengde, må ikke forveksles med dekar, som er et mål på areal, lik 10 ar.

1 dekameter er lik:

Og motsatt:

  • 1 meter = 0,1 dekameter
  • 1 hektometer = 10 dekameter
  • 1 kilometer = 100 dekameter