Verneplan I for vassdrag

Verneplan I for vassdrag er en av fire verneplaner for vassdrag. Et utvalg ble nedsatt for drøftelse mellom NVE og de offentlige organer som var representert ved naturvern og friluftsinteressene i vassdragsspørsmål. Utvalget fikk navnet Sperstadutvalget. På utvalgets anbefaling vedtok Stortinget i 1973 varig vern av 95 vassdragsobjekter. 51 vassdrag ble midlertidig vernet i 10 år da Stortinget ba om bedre dokumentasjon av verneverdiene og utbyggingsinteressene.

Vernede vassdrag

rediger

Under følger en fylkesvis liste over vassdrag som ble vernet under Verneplan I for vassdrag

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger