Munkelva

elv i Norge og Finland

Munkelva (skoltesamisk: Uddjokk[3]; nordsamisk: Uvdu (Uvdujohka)[3]; kvensk[3] og finsk[4]: Uutuanjoki; enaresamisk: Uvduujuuhâ[4]) er ei elv i Sør-Varanger kommune i Troms og Finnmark og Enare kommune i finsk Lappland. Den har sine kilder på viddene nordøst for Enaresjøen i Finland og munner ut i Munkefjorden innerst i Neidenfjorden. Elva er 51,8 kilometer lang. Europavei 6 krysser elva ved Munkbakken nær munningen. Nedbørfeltet forøvrig er lite påvirket av tekniske inngrep.

Munkelva
Uddjokk
Uvdu
Uutuanjoki
Uvduujuuhâ
LandFinland, Norge
Fylke, landskapTroms og Finnmark, Lappland
Kommune, kommunSør-Varanger, Enare
Lengde 51,8 km[1]
Nedbørfelt468,58 km²[2]
Middelvannføring4,07 /s[2]
StartTjern øst for Äälisjärvi på Vätsäri
  – Høyde232 moh.
  – Koord.   69°27′11″N 29°08′01″Ø
MunningMunkefjorden
  – Koord.   69°39′16″N 29°28′57″Ø
SideelverKorsdalsbekken, Bordebekken, Biehkanjohka, Svartdalselva, Gjeddevasselva, Routasenjoki, Pakanajoki, elv fra Tuulijärvi
InnsjøerÄälisjärvi, Iso Rovijärvi, Tuulijärvi

Elva har utspring fra et lite tjern øst for innsjøen Äälisjärvi på fjellvidda Vätsäri. På finsk side renner elva gjennom en rekke innsjøer, blant annet Äälisjärvi og Iso Rovijärvi. Den passerer riksgrensa ved Grensemoen, hvor den danner den rundt 15 meter høye Munkelvfossen (nordsamisk: Uvdugorži[5]). Den fortsetter mot nord og nordøst i en svært vid dal med store myrområder avbrutt av bjørkeskog langs elva og i de nedskårne sidebekkene. På begge sider av dalbunnen ligger markerte terrasser opp mot de lave fjellene rundt, hvor en rekke sideelver og -bekker har utspring. Munkelva går i lange, stedvis meanderende rolige partier, avbrutt av enkelte stryk ut mot bunnen av Munkefjorden.[6]

Munkelva er en god lakse- og sjøørretelv. Det tas årlig 100–200 kg laks i elva.

Områdene rundt Munkelva har stor zoologisk og botanisk interesse. Ved elvemunningen er det funnet sjeldne planter som finnmarksnøkleblom og finnmarkssaltgras.[7] I Munkefjorden utenfor elvemunningen strekker et sammenhengende våtmarks- og gruntvannsområde seg utover til Neidenelvas deltaområde. Hele dette området er vernet som Neiden- og Munkefjord naturreservat. Området er et viktig rasteområde for våtmarksfugler, og de store strandengene har en interessant vegetasjon med stort innslag av arktiske og østlige planter.[8][9]

De store myrene i Munkelvas dalføre er nordlige utløpere av de store finske myrene, og foruten ender og vadere hekker også sårbare rovfuglarter i feltet.[9]

Vassdraget ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i Verneplan I for vassdrag.[9] På finsk side omfattes de sørlige og østlige delene av nedbørfeltet av Vätsäri ødemarksområde, som ble opprettet i 1991.

ReferanserRediger

  1. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Elvenett. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 19. august 2020
  2. ^ a b «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Nedbørfelt til hav. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 26. juni 2017
  3. ^ a b c «Munkelva». Faktaark. Kartverket. Besøkt 7. april 2018. 
  4. ^ a b https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
  5. ^ https://stadnamn.kartverket.no/fakta/443027
  6. ^ «Neidenvassdraget». vannportalen.no. Miljødirektoratet. Arkivert fra originalen 12. juni 2020. Besøkt 23. juli 2020. 
  7. ^ «Munkelvs utløp i Neidenfjorden». Elvedeltadatabasen. Miljødirektoratet. Besøkt 11. juni 2014. 
  8. ^ Neiden- og Munkefjord naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  9. ^ a b c «244/2 Munkelva (Uvdu)». nve.no -> Vann, vassdrag og miljø -> Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat. 15. juni 2021. Besøkt 13. oktober 2021.