Korsdalsbekken

elv i Sør-Varanger kommune

Korsdalsbekken (nordsamisk: Suohpášjohka)[3] er ei elv i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Den er ei sideelv til Munkelva.

Korsdalsbekken
Suohpášjohka
LandNorge Norge
FylkeTroms og Finnmark
KommuneSør-Varanger
Lengde17,8 km[1][a]
Nedbørfelt53,04 km²[2]
Middelvannføring0,58 /s[2]
StartTjern på Lávvoriggeoaivi
  – Høyde252 moh.
  – Koord.   69°38′01″N 29°43′07″Ø
MunningSamløp med Munkelva
  – Høydemoh.
  – Koord.   69°39′04″N 29°28′35″Ø

Elva har utspring fra et lite tjern på Lávvoriggeoaivi, som er fjellvidda nordvest for Sandneslangvatnet. Den renner derfra mot sørvest gjennom en rekke små innsjøer til samløpet med elva fra Korsdalsvatnet, som kommer inn fra sørøst. Her snur elva mot nordvest og fortsetter ned gjennom den skogkledte Korsdalen til samløpet med Munkelva, like før denne munner ut i Munkefjorden.

Elvemunningen ligger innenfor Neiden- og Munkefjord naturreservat.[4] Munkelvvassdraget ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i Verneplan I for vassdrag.[5]

FotnoterRediger

Type numrering
  1. ^ NVE Atlas oppgir total lengde til 18349 meter, men dette inkluderer også en strekning på 310 meter fra elvas munning til vassdragets teoretiske midtlinje i Munkelvas munning, samt en strekning på 238 meter i tjernet elva har utspring fra.

ReferanserRediger

  1. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Elvenett. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 27. mai 2017
  2. ^ a b «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Sidenedbørfelt. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 27. mai 2017
  3. ^ «Korsdalsbekken». Fakta om stedsnavn. Kartverket. Besøkt 6. juli 2017. 
  4. ^ Neiden- og Munkefjord naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  5. ^ «244/2 Munkelva (Uvdu)». nve.no -> Vann, vassdrag og miljø -> Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat. 15. juni 2021. Besøkt 13. oktober 2021.