Neidenfjorden

fjord i Sør-Varanger kommune i Finnmark

Neidenfjorden (nordsamisk: Njávdámvuonna[1]; kvensk og finsk: Näätämönvuono) er en delfjord av Kjøfjorden, en fjordarm av Varangerfjorden i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Fjorden har innløp mellom Braselvneset i vest og Buholmen i øst og strekker seg 6,5 kilometer sørvestover til starten på Munkefjorden i enden av fjorden.[2]

Det ligger enkelte gårdsbruk på begge sider av fjorden, men primært på østsiden der blant annet den lille grenden Stonga ligger. Fjorden ender i sør ved munningen til Neidenelva som munner ut på vestsida ved Mikkelsnes.

E6 går langs østsiden av fjorden.

ReferanserRediger