Vesterelva (Nesseby)

elv i Nesseby kommune

Vesterelva (nordsamisk: Njiðggujohka)[3] er ei elv i Nesseby kommune i Finnmark. Den renner fra Vesterelvvannet til Meskefjorden ved grenda Vesterelv. Elva er 19,6 kilometer lang, eller 46,0 kilometer medregnet Savetjohka.

Vesterelva
Njiðggujohka
FylkeTroms og Finnmark
KommuneNesseby
Lengde 19,6 kilometer
Lengde hovedløp19,6 km[1]
Lengde totalt46 km[1]
Nedbørfelt226,7 km²[2]
Middelvannføring2,51 /s[2]
StartVesterelvvannet
  – Høyde94 moh.
  – Koord.   70°04′07″N 28°31′10″Ø
Fjerneste kildeØst for Lakta
  – Høyde307 moh.
  – Koord.   69°56′30″N 28°17′23″Ø
  – VannstrengSavetjohka - Vesterelvvannet - Vesterelva
MunningMeskefjorden ved Vesterelv
  – Koord.   70°09′43″N 28°34′51″Ø
SideelverČámmájohka, Reikejohka

Nedstrøms Vesterelvvannet er dalbunnen fylt opp av løsavsetninger med landformer fra isavsmeltingens og landhevningens historie, som for eksempel marine terrasseformer, dødisgroper, dreneringskanaler, eskere, strandvoller og randmorener. Vesterelvas nedre løp meandrer gjennom store løsmasser. På begge sider av elva ligger vidstrakte myrområder med store innslag av palsmyr.[4]

Det går laks opp i elva, og det er bygget laksetrapper forbi fossene vest for Karlebotn.

Europavei 6 går langs nedre del av elva.

VernRediger

Vassdraget ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i Verneplan I for vassdrag. Vernevedtaket var basert på de naturvitenskapelige interessene knyttet til elveløpsformer, botanikk og fauna.[4][5]

Områdene rundt elvas munning i Varangerfjorden er fredet som Varangerbotn naturreservat.[6]

ReferanserRediger

  1. ^ a b «NVE Atlas». Vassdrag – Elvenett. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 19. august 2017
  2. ^ a b «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Nedbørfelt til hav. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 19. august 2017
  3. ^ «Vesterelva». Fakta om stedsnavn. Kartverket. Besøkt 19. august 2017. 
  4. ^ a b «241/4 Vesterelva til Meskfjorden (Njiðggujohka)». nve.no -> Vann, vassdrag og miljø -> Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat. 15. juni 2021. Besøkt 13. oktober 2021. 
  5. ^ Rapport fra kontaktutvalget Kraftutbygging–naturvern om vassdrag som bør vernes mot kraftutbygging. Bergen. 1971.  [Objekt nr. 213]
  6. ^ Varangerbotn naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase