Mossevassdraget

Mossevassdraget (også kalt Vansjø-Hobølvassdraget, Vansjøvassdraget, Hobølvassdraget eller Morsavassdraget) er et vassdrag med utspring fra skog- og myrområder i Østmarka i Oslo og utløp gjennom Mosseelva i Moss i Viken. Nedbørfeltets areal er på 695,1 km².[1]

Mossevassdraget
Hobølvassdraget.JPG
Hobølelva, den viktigste i Mossevassdraget
LandNorge Norge
FylkerViken, Oslo
KommunerMoss, Råde, Våler, Indre Østfold, Enebakk, Nordre Follo, Oslo
Nedbørfelt695,1 km² [1]
Fjerneste kildemyr ved Vardåsen, Enebakk
  – Høydeca 250 moh.
  – Koord.   59°50′20″N 10°58′33″Ø
  – Vannstrengbekker uten navn–Svartholbekken–
Bindingsvannet–Ålielva–Tangentjern–
BruelvenLangenMjær
HobølelvaVansjøMosseelva
MunningMossesundet
  – Koord.   59°26′21″N 10°39′39″Ø

Hobølelva er den viktigste elva i vassdraget. Den har utspring i innsjøen Mjær i Enebakk. I tillegg er det flere mindre elver. Av innsjøene er Vansjø den klart største, men det er flere mindre innsjøer og tjern.

Vansjø-Hobølvassdraget er det tredje største vassdraget i Viken øst for Oslo, etter Glommavassdraget og Haldenvassdraget. Vassdraget er vernet i henhold til Verneplan I for vassdrag.[2]

Elver i vassdragetRediger

Hver linje inneholder elvas navn og hvor den munner ut. Sideelver er innrykket i forhold til hovedelva, og er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden. Lista er begrenset til elver med nedbørfelt over 20 km² eller middelvannføring over 1,00 m³/s.

Innsjøer i vassdragetRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat
  2. ^ «003/1 Mossevassdraget». nve.no -> Vann, vassdrag og miljø -> Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat. 27. juni 2017. Besøkt 25. juli 2017.