Elvestad

tettsted i Indre Østfold kommune i Østfold

Elvestad er et trafikknutepunkt Indre Østfold kommune i Østfold. Det er der fylkesvei 120 (riksvei inntil reformen i 2010) og E18 krysser hverandre. Elvestad var administrasjonssenter i tidligere Hobøl kommune, da herredshuset ligger ved krysset E18 / riksvei 120. Dette preger tydelig stedet bygningsmessig.

Noen kaller Elvestad et tettsted, men det er muligens å dra begrepet «tettsted» litt langt. Elvestad er et geografisk avgrenset område rundt selve veikrysset (i realiteten et «søkk» eller en «dal» som er maksimalt et par kilometer bredt). Stedet har antagelig fått dette navnet mye på grunn av Hobølelva, som et stykke følger riksvei 120 og sammen med denne krysser E18 ved Elvestadkrysset.

Riksvei 120 gikk over en gammel steinbru, Mjukebru, helt fram til omlegging av veien i 1935.