Indre Vassfaret landskapsvernområde

landskapsvernområde i Buskerud og Oppland

Indre Vassfaret landskapsvernområde ligger i Vassfaret og ble opprettet den 28. juni 1985[2]. Landskapsvernområdet utgjør et areal på 44 976 dekar og inkluderer Bringen naturreservat, som ble opprettet samtidig og dekker et areal på 8 010 daa.

Indre Vassfaret landskapsvernområde
Areal4 497,58 hektar[1]
Kart
Indre Vassfaret landskapsvernområde
60°34′00″N 9°25′00″Ø

Indre Vassfaret landskapsvernområde grenser direkte mot Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde i sørøst og ligger fysisk i kommunene Nesbyen og Flå i Viken, og Sør-Aurdal i Innlandet (ca. 17 000 daa). Hensikten med opprettelsen var å ta vare på en karakteristisk naturtype for indre deler av Østlandet, med hovedvekt på barskog, og kulturverdier knyttet til det.

Referanser rediger