Bringen naturreservat

naturreservat i i Flå og Nesbyen kommuner

Bringen naturreservat ble opprinnelig fredet som en mindre areal den 27. august i 1954, for å ta vare på stedegen naturskog, men betydelig utvidet fra den 28. juni 1985[2]. Reservatet utgjør nå et areal på 8 010 dekar. Bringen er derfor det største av de ni naturreservatene som finnes i Vassfaret. Reservatet har navn etter åsryggen Bringen på grensa mellom Flå og Nes i Buskerud.

Bringen naturreservat
Areal801,04 hektar[1]
Kart
Bringen naturreservat
60°34′12″N 9°23′31″Ø

Bringen naturreservat omkranses av Indre Vassfaret landskapsvernområde, som ble opprettet samtidig med utvidelsen og fungerer som en buffersone rundt naturreservatet. Indre Vassfaret landskapsvernområde henger sammen med Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde i sørøst, der det finnes ytterligere åtte naturreservater.

Bringen naturreservat ligger fysisk i kommunene Flå og Nes i Buskerud. Det er et referanseområde for klimakssamfunn av barskog (typiske høytliggende barskogslier), som er typisk for øvre deler av barskogbeltet på Østlandet. Reservatet har dessuten et rikt dyreliv, og det antas at området har mange hulerugere (fugler).

Se også rediger

Referanser rediger