Landskapsvernområde

områdevern

Landskapsvernområde er områdevern av offentlig eller privat grunn som iverksettes i medhold av naturvernloven. Et landskapsvernområde er den minst strenge formen for områdevern, nest etter naturreservat og nasjonalparker. Landskapsvernområdene har generelt større kulturpåvirkning enn nasjonalparkene. Landskapsvernområde omfatter egenartede natur- eller kulturlandskap og brukes blant annet for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk. I landskapsvernområder skal alle kulturminner som preger eller har betydning for landskapet tas vare på.

Landskapsvern i NorgeEdit

Det skilles i Norge mellom generelle landskapsvernområder, landskapsvernområder med dyrelivsfredning, landskapsvernområder med plantelivsfredning og landskapsvernområder med både dyrelivsfredning og plantelivsfredning. Per 31. desember 2011 hadde Norge 202 landskapsvernområder med et samla areal på 17 321 km², noe som utgjør 5,35 % av landets areal.[1]

Landskapsvernområder opprettes med hjemmel i §36 i naturmangfoldsloven og vedtas ved kongelig resolusjon. Fylkesmennene er forvaltningsmyndighet for de fleste av verneområdene. Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som kan skade eller forringe landskapet i slike områder. Jord- og skogbruk kan imidlertid fortsette, selv om det er bestemmelser som det må tas hensyn til.

Landskapsvernområder i NorgeEdit

Finnmark 
Auskarnes, Brannsletta, Garsjøen, Oksevatnet, Sandfjorden, Straumen, Vassbotndalen, Stabbursdalen, Øvre Pasvik
Troms 
Ráisduottarháldi, Skipsfjord, Store Risøya, Laugen, Prestvatn, Håja-Røssholmen
Nordland 
Eikefjelldalen, Gåsvatnan, Saltfjellet, Austre Tiplingan, Møysalen, Borgværet, Hysvær/Søla, Måstadfjellet, Røstøyan, Svellingsflaket, Åsvær, Favnvassdalen, Strandå/Os, Glomådeltaet, Østerdalen, Kvikkleirøyran, Sandværet, Øya/Langholmen
Trøndelag 
Kjenstad, Skjækra, Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen, Austråttlunden, Været, Gaulosen, Nedre Hassel, Trollheimen, Budalen, Endalen, Forddalen, Øyungen, Knutshø, Åmotan-Grøvudalen, Åmotsdalen, Langtjønna, Froan, Hosensand, Ledalen, Kvitsanden, Vinstradalen
Møre og Romsdal 
Hestad, Innerdalen, Trollheimen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-Grøvudalen, Raudøya, Romsdalen, Tafjorden-Reindaln, Trollstigen, Veøy
Sogn og Fjordane 
Vingen, Utladalen, Stølsheimen, Nærøyfjorden, Ålfotbreen, Naustdal-Gjengedal
Hordaland 
Skaupsjøen/Hardangerjøkulen, Berge, Sævareidberget, Stølsheimen, Fjøsanger, Nærøyfjorden, Fedjemyrane, Brandvik, Gjuvslandslia, Ølveshovda, Rambjøra, Bondhusdalen, Ænesdalen, Hattebergsdalen, Buerdalen
Rogaland 
Lyngaland, Urådalen, Lusaheia, Vormedalsheia, Synesvarden, Førland/Sletthei, Jærstrendene, Frafjordheiane, Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane, Søndre Frøyland, Synesvarden, Dyraheio, Kvanndalen
Vest-Agder 
Havnehagen, Kalkheia, Listastrendene, Hanangervann og Kråkenesvann, Frafjordheiane, Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane
Aust-Agder 
Hovden, Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane, Kalvøya – Ytre Tronderøya , Raet, Hasseltangen, Auesøya, Raet (Tromlingene)
Telemark 
Jomfruland, Møsvatn Austfjell, Dammane, Skrimfjella, Stråholmen, Brattefjell – Vindeggen, Møsvatn Austfjell – Hondle, Møsvasstangen
Vestfold 
Øvre Rød, Bokemoa, Fritzøehus, Larvik bøkeskog, Storemyr – Fagerbakken , Bastøy
Buskerud 
Tranby, Skaupsjøen/Hardangerjøkulen, Biliåsen, Indre Vassfaret, Vassfaret og Vidalen, Ultvedt, Hydalen, Fødalen, Djupdalen, Skrimfjella
Oppland 
Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen, Birisjølia, Østhagan, Indre Vassfaret, Vassfaret og Vidalen, Dalsida, Fokstugu, Jora, Knutshø, Dørålen, Frydalen, Finndalen Grimsdalen, Vesle Hjerkinn, Strynefjellet
Hedmark 
Hodalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen-Busjødalen, Vangrøftdalen-Kjurrudalen, Knutshø, Femundslia, Dørålen, Grimsdalen
Oslo 
Maridalen, Blankvann, Hovedøya
Akershus 
Kolsås/Dælivann, Semsvannet, Aurmoen, Elstad, Nordbytjernet, Djupdalen, Romerike, Svartskog
Østfold 
Valbrekke, Søndre Jeløy, Rokke, Eldøya-Sletter, Berby, Værne kloster

ReferanserEdit

Eksterne lenkerEdit