Morene

isbreavsetninger

En morene er usortert løsmateriale av stein, avsatt av en isbre.[1] Materialet kan være avsatt under isbreen som bunnmorene, langs siden av breen som sidemorene, eller mellom to breer som midtmorene. En særlig karakteristisk landform utgjør endemorenene, ofte benevnt som ra, store mengder morenemasse ble gjerne avsatt der breen stoppet opp. Landskapene som har vært dekket av isbreer er for en stor del helt preget av store endemorener. Særlig fremtredende er dette for eksempel i Danmark og Nord-Tyskland. I Norden kan en sammenhengende endemorene identifiseres fra Finland gjennom Sverige og Norge (Raet) og denne markerer isbreens utstrekning for litt mer enn 10 000 år siden. Gjennom Østfold og Vestfold er morenematerialet av slikt omfang at disse dominerer store deler av landskapet.

I Pirane naturreservat på Hvasser er deler av morenen Tjøme-Hvaler-trinnet avsatt der det idag er strandlinje.
Morener sør for de store sjøene i USA.

Begrepet morene brukes geomorfologisk om landformer av løsmasser avsatt av isbreer, men brukes også om morenejord som er jordarten dannet av en isbre. Begrepet morene kan altså omfatte både jordarten morenejord (engelsk: till) og landformer (engelsk: moraine).

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Olav Prestvik (2. mars 1999). «Undervisning om løsmasser». Arkivert fra originalen 4. mars 2016. Besøkt 18. mai 2015. 

Eksterne lenker

rediger