Karlsrudtangen naturreservat

våtmarksområde

Karlsrudtangen naturreservat (cirka 900 daa, hvorav cirka 650 daa vannareal) er et naturreservat i Ringerike kommune, Viken fylke. Naturreservatet ligger i Nordfjordens (Tyrifjorden) nordlige del, ved Sognas utløp (ferskvannsdelta). Naturreservatet har status som ramsarområde og inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA. Området er spesielt betydningsfullt for vadende trekkfugler og andre våtmarksfugler.[1]

Karlsrudtangen naturreservat
{{{logostørrelse}}}
Karlsrudtangen naturreservat.jpg
Karlsrudtangen og Sogna sett fra Askveien ved Ask
LandNorge Norge
OmrådeViktig våtmarksområde ved utløpet av Sogna til Tyrifjorden Ringerike kommuner, Viken
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

0,9 km²
0,25 km²
0,65 km²
OmfatterRamsar-område
Inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA.
Opprettet28. juni 1985

Karlsrudtangen naturreservat
60°07′42″N 10°10′04″Ø

Reservatet ble opprettet 28. juni 1985 for å bevare et rikt våtmarksområde, som er del av et større våtmarkssystem (Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem). Ramsarområde fra 1996. Forvaltningsplanen ble vedtatt 28. mai 1997.[2]

Innsjøområdet er svært langgrunt. Vegetasjonen består av strandeng med gras, starr og elvesnelle, samt partier med krattvegetasjon. På utsiden går strandenga gradvis over i sand/mudderbunn med frodig vannplantevegetasjon. Har særlig betydning som trekkrasteplass for våtmarksfugl. 61 våtmarksarter er påvist.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Miljøverndepartementet (1985-06-28). Forskrift om fredning for Karlsrudtangen naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud. Miljøverndepartementet. Lovdata. Besøkt 2016-09-21
  2. ^ Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, 1997: Karlsrudtangen naturreservat i Ringerike kommune. Forvaltningsplan. Rapport nr. 5-1997. ISBN 82-7426-212-3

KilderRediger


Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem

Averøya | Juveren | Karlsrudtangen | Lamyra | Synneren