Tyrifjorden våtmarkssystem IBA

et internasjonalt viktig våtmarkssystem for fugler

Tyrifjorden våtmarkssystem IBA er et IBA-område (av eng. Important Bird Area), et svært viktig hekke-, beite-, raste- og overvintringssted for våtmarksfugler, spesielt under vår- og høsttrekket. opprettet i 2014. IBAet omfatter flere ornitologisk viktige delområder i og rundt Norges femte største innsjø, Tyrifjorden, herunder Nordfjorden og Storelva (med meandere), Storøysundet–Sælabonn, Steinsfjorden, Søndre-Tyrifjorden med stilla Vikersund–Bergsjøen og evja Vassbonn, Ådalselva, Hovsenga, Solbergtjern og hekkeholmer i Nordfjorden, Steinsfjorden, Holsfjorden og Væleren i Holleia.[1]

Panorama Kongens utsikt.jpg
Utsyn over Ringerike og Tyrifjorden fra Kongens utsiktKrokskogen i Hole. Holleia i bakgrunnen. Storøya, Storøysundet og Sælabonn til venstre for midten. Kroksundet, med Slettøya og Sundøya, og Steinsfjorden mot høyre.

IBAet omfatter også fem norske Ramsar-områder; de tre kroksjøene Synneren, Juveren og Lamyra, som alle er i forskjellige stadier av utvikling, samt de to viktige område Karlsrudtangen (ved utløpet av Sogna) og Averøya (ved utløpet av Storelva) lengst nord i Nordfjorden.[1]

Tyrifjorden våtmarkssystem IBA er under sterkt press på grunn av planer om bygging av ny trasé for Bergensbanen og ny firefelts motorvei (Europavei 16) mellom Sandvika (i Bærum kommune) og Hønefoss (i Ringerike kommune). Begge er planlagt å krysse gjennom det viktige IBAet.[2]

Nye verneområderRediger

 
Kart over Tyrifjorden

Den nye verneplanen for våtmarkssystemene tilknyttet Tyrifjorden er (i hvert enkelt tilfelle) fastsatt ved kgl.res. av 22. juni 2018 og omfatter sju nye naturreservater og seks biotopvernområder, på til sammen cirka 21,4 km². Omkring 20,1 km² av dette er ferskvann, hvorav cirka 16,3 km² er nye områder, mens cirka 5,1 km² var vernet fra før.[2]

Vernet tidligereRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ a b Marius von Glahn (2017) Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press. Norsk Ornitologisk Forening, 16.11.2017. Besøkt 2018-08-12
 2. ^ a b Marius von Glahn og Viggo Ree (2018) Tyrifjorden våtmarkssystem: Ufullstendig verneplan vedtatt. Norsk Ornitologisk Forening, 04.07.2018. Besøkt 2018-08-12
 3. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Storøysundet–Sælabonn naturreservat. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 4. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Steinsfjorden biotopvernområde. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 5. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Steinsvika naturreservat. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 6. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Søndre Tyrifjorden naturreservat. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 7. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Vikersund–Bergsjø biotopvernområde. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 8. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Vassbunn naturreservat. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 9. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Ådalselva naturreservat. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 10. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Hovsenga naturreservat. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 11. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Solbergtjern naturreservat. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 12. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Lienskjæret biotopvernområde. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 13. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Furuøyene biotopvernområde. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 14. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Væleren biotopvernområde. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
 15. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Storøya biotopvernområde. Klima- og miljødepartementet, juni 2018

Eksterne lenkerRediger