Synneren naturreservat

våtmarksområde, kroksjø

Synneren naturreservat (cirka 500 daa, hvorav cirka 420 daa vannareal) er et naturreservat i Ringerike kommune, VIken. Naturreservatet består av en meandersjø (kroksjø) avsnørt fra Storelva, og har status som ramsarområde, som del av Tyrifjorden våtmarkssystem IBA, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Det er dessuten svært viktig for andre våtmarksfugler.[1]

Synneren naturreservat
{{{logostørrelse}}}
Synneren sett fra fly, med Mælingen nærmest
LandNorges flagg Norge
OmrådeViktig kroksjø i Storelva, Ringerike kommune, Viken
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

0,5 km²
0,08 km²
0,42 km²
OmfatterRamsar-område
Inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA.
Opprettet28. juni 1985
Kart
Synneren naturreservat
60°07′30″N 10°12′19″Ø

Reservatet ble opprettet ved kgl.res. av 28. juni 1985 for å beskytte et rikt våtmarksområde, som er en del av et større våtmarkssystem.

Navnet Synneren er en moderne variant av det norrøne ordet Syndir, som er avledet av sund i betydningen overfartssted.[2]

Naturreservatet står på et tidligere suksesjonstrinn (gjengroingstrinn) enn Juveren naturreservat, og kan derfor ikke by på like stor næringsrikdom og frodighet. Hekkebestanden er derfor fattigere. Det har blitt påvist 27 våtmarksarter i Synneren naturreservat.[trenger referanse]

Synneren er kjent for sitt gode gjeddefiske. Rekorden, som også er norgesrekord, er ei gjedde på 19,6 kg tatt i garn. Gjedda målte hele 132 cm i lengde.[trenger referanse]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Miljøverndepartementet (2020). Forskrift om vern av Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Viken. Fastsatt ved kgl.res. 27. mars 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet
  2. ^ Dyrdal, Kristian (1995). «Noen navn på sjøer og tjern» (PDF). Ringerike 1995-96. Ringerikes Museum, Ringerike Ungdomslag og Ringerike Historielag: 32–33. «Synneren ved Helgelandsmoen, gammelnorsk Syndir, er avledet av sund, "overfartssted".» 

Eksterne lenker rediger


Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem

Averøya | Juveren | Karlsrudtangen | Lamyra | Synneren