Lamyra naturreservat

våtmarksområde, kroksjø, myrreservat

Lamyra naturreservat er et naturreservat (myrreservat) i Ringerike kommune, Viken fylke. Naturreservatet ligger nord og øst for Lamoen ved Storelva, like sør for Juveren, og har status som ramsarområde, som del av Tyrifjorden våtmarkssystem IBA, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Det er dessuten svært viktig for våtmarksfugler. Reservatet ligger i Ringerike kommune, men den gjensnørte elvesvingen strekker seg videre inn i Hole kommune. Den delen er vernet siden den 27. mars 2020[1]

Lamyra naturreservat
{{{logostørrelse}}}
Lamyra naturreservat.jpg
Lamyra sett fra fylkesvei 158 i Norderhov
LandNorge Norge
OmrådeViktig kroksjø i Storelva, på grensen mellom Hole og Ringerike kommuner, Viken
Areal0,34 km²
OmfatterRamsar-område
Inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA.
Opprettet28. juni 1985

Lamyra naturreservat
60°07′16″N 10°14′42″Ø

Reservatet ble opprettet 21. mars 1975 for å verne en velutviklet gjengrodd meander med ekstremrikmyr, som er meget sjelden i Norge. Området er en del av en nesten gjengrodd kroksjø av Storelva. Det har en vegetasjon som er karakteristisk for østlandets kalkmyrer med svartorsumpskog. Det har også limnologisk og ferskvannsøkologisk interesse.[2]

Mostjern, som ligger innenfor reservatet, og områdene omkring har kulturhistorisk interesse med Jørgen Moes barndomshjem. Her finner vi en særegen og variert flora med bestand av skavgras (Equisetaceae hyemale) og takrør (Phragmites australis). Dette er et viktig område for fuglelivet. Enkeltbekkasin er en typisk vadefugl som holder til i dette området. Måkearter som fiskemåke, hettemåke og makrellterne finnes også. Diverse hullrugere som laksand, kvinand, skogdue, kattugle og flere spettefuglarter trives også i de varierte skogarealene en finner innenfor verneområdet.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ . Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat vedteke i statsråd. Regjeringen. Besøkt 2021-01-25
  2. ^ Miljøverndepartementet (1975-03-21). Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud.. Miljøverndepartementet. Lovdata. Besøkt 2016-09-21

KilderRediger


Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem

Averøya | Juveren | Karlsrudtangen | Lamyra | Synneren