Bestand er et begrep som brukes innen biologien, eksempelvis til å beskrive populasjoner av celler og dyr og forekomster av planter og trær innenfor et begrenset geografisk område. Man kan således snakke om den norske bestanden av elg, et fylkes eller en kommunes elgbestand, hjortebestand og viltbestand med videre. Bestandsbegrepet brukes ofte i tilknytning til jaktbare arter, fiske og skog- og landbruksnæringen.

BotanikkRediger

Bestand er også et ensartet område i skogen og er et sentralt begrep i norsk skogbruk. Vi har i mange år drevet det vi kaller bestandsskogbruk. Det vil si at vi deler skogen inn i ensartede områder (bestand) og gir området lik behandling. For at dette skal gå an må det innenfor bestandet være lik bonitet og hogstklasse, jevn tetthet og treslagsfordeling. I tillegg skal arealet være over 2 daa. Driftsforholdene skal også være ensartede innenfor bestandet.

Eksterne lenkerRediger

https://web.archive.org/web/20070927190039/http://iis.hedped.no/vetlesen/skogbruk/