Artikkelen inngår i serien om

Skogbruk

Tømmerlunne
Produkter

SkogTømmerSagbrukTrelastTreforedlingPapirmasseVed

Skog

BarskogGranFuruBjørkGammelskogUrskogBonitetHogstklasse

Skogsdrift

HogstForyngelseBærekraftig skogbrukTømmerfløtingSkogsmaskinMotorsag

Skogbruk i Norge

Norges skogerNorges SkogeierforbundNorskogDet norske Skogselskap

Hogstklasse er et begrep i norsk skogbruk, som beskriver skogbestandets utviklingstrinn.

Hogstklasseinndeling rediger

  • Hogstklasse I: Snau skogsmark som skal forynges enten gjennom planting, såing eller naturlig forynging
  • Hogstklasse II: Ungskog. Nyetablert skog med tilfredsstillende tetthet (minst 150 planter per daa), høyden er opp til 10 – 12 m. Det kan være aktuelt å utføre ungskogpleie.
  • Hogstklasse III: Yngre produksjonsskog. Skogen er blitt så stor at den gir nyttbare dimensjoner. Tilveksten er høy og økende. Tynning er aktuelt.
  • Hogstklasse IV: Eldre produksjonsskog. Tilveksten er høy og det er aktuelt med tynning.
  • Hogstklasse V: Gammel hogstmoden skog. Skog med lav tilvekst.

I tillegg til de nevnte klassene finnes noe (ca. 2,4 prosent) gammelskog og ørlite urskog (kan kun regnes i promille).

Eksterne lenker rediger