Artikkelen inngår i serien om

Skogbruk

Tømmerlunne
Produkter

SkogTømmerSagbrukTrelastTreforedlingPapirmasseVed

Skog

BarskogGranFuruBjørkGammelskogUrskogBonitetHogstklasse

Skogsdrift

HogstForyngelseBærekraftig skogbrukTømmerfløtingSkogsmaskinMotorsag

Skogbruk i Norge

Norges skogerNorges SkogeierforbundNorskogDet norske Skogselskap

Gammelskog eller naturskog er i norsk sammenheng gjerne definert som skog som er 160 år gammel eller mer og har få eller ubetydelige spor etter tidligere hogst, men alderen kan variere fra land til land. I et litt videre begrep defineres gjerne gammelskog som skog som er 120–140 år eller eldre. I Norge er kun cirka 2,4 prosent skikkelig gammelskog; altså skog som er 160 år eller mer. I Norge regnes gammelskogen som truet.[1][2]

Gammelskog må ikke forveksles med urskog, som har svært begrenset omfang (kun promiller) i Norge. Ei heller må den forveksles med gammel hogstmoden skog, som er skog som kan være omkring 80–155 år gammel, avhengig av vekstforhold og hva slags treslag det er snakk om.[3]

Gammelskog regnes som en svært viktig miljøfaktor, spesielt for karbonbinding.[4] Gammelskogen er viktig for det biologiske mangfoldet og et svært viktig habitat for mange arter, som fugler og pattedyr.

Referanser rediger

  1. ^ SABIMA (19. november 2015). Redd gammelskogen! Arkivert 21. mai 2016 hos Wayback Machine.. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA). Besøkt 2016-06-24
  2. ^ «Norsk urskog er i ferd med å forsvinne». www.aftenposten.no. Besøkt 9. juli 2020. 
  3. ^ Lars Sandved Dalen (2016) Skogen blir eldre og har mer død ved. Forskning.no, 26. juni 2016. Besøkt 2017-12-27
  4. ^ SABIMA (udatert). Gammel skog og klima Arkivert 20. mai 2016 hos Wayback Machine.. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA). Besøkt 2016-06-24