Habitat (levested) brukes i økologien for å beskrive det miljøet artene velger å holde til i. Det vil si det området der de fysiske og biologiske forholdene er best i samsvar med artens spesifikke krav til livsmiljø. Fjellrev er i så måte et eksempel på en art hvis habitat er terrestrisk og ofte synonymt med platåer i høyfjellet eller polare landområder på høye breddegrader med subarktisk- eller arktisk klima og rikelig nok tilgang på byttedyr (for eksempel lemen, fugleegg og fugler) som trives i det samme habitatet.

Korallrev er habitat for mange marine arter
Alpesteinbukkens habitat er høyfjellet

Mens et habitat er stedet der en art fins, er biotop stedet der et samfunn av arter fins. Tap av habitat er en vanlig årsak til at arter dør ut.[1] Mange arter er nå utrydningstruet fordi habitatene går tapt. Eksempler er blomsterenger som erstattes av kornåkre, byggefelt og veier, eller tropisk regnskog som erstattes med oljepalmeplantasjer.

Innenfor et biotop kan en art ha flere habitater.

Habitat brukes også i andre sammenhenger, for eksempel om FNs bosettingsprogram[2]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Fahrig, L. (1997). «Relative Effects of Habitat Loss and Fragmentation on Population Extinction». The Journal of Wildlife Management. 61 (3): 603-610. doi:10.2307/3802168. Besøkt 9. november 2015. 
  2. ^ FNs bosetningsprogram (UN-Habitat) Arkivert 2014-06-07, hos Wayback Machine.

Eksterne lenker rediger