Marin

habitat

Marin (av lat. mare i betydningen hav eller sjøvann) betegner fenomener og økosystemer knyttet til havet.[1] Eksempler er marin grense, marinbiologi, marin leire (avsatt i havet), samt marine organismer (som koralldyr, kamskjell, torsk og bardehvaler) som lever i havet, til forskjell fra limniske organismer som lever i ferskvann.

Korallrevene i havet er et levende økosystem som skaper levelige habitat for en rekke arter

Se ogsåRediger

ReferanserRediger