Terrestrisk eller terrestrial (av lt. terra = land eller jord) er uttrykk som brukes innenfor vitenskapen til å beskrive planeten Jorden som sådan, herunder såkalte jordiske eller landbaserte ting.

Elefanter er enorme pattedyr som tilbringer hele livet på bakken og er utelukkende terrestriske

Innenfor biologien brukes uttrykkene til å beskrive planter og dyr som i hovedsak er landlevende eller lever en landbasert tilværelse, som blåveis, bjørk, hjortedyr og oss mennesker. Det motsatte kan være en akvatisk (marin eller limnisk) tilværelse, som sjøgress, koralldyr, fisk og hvaler har, eller en trelevende tilværelse, som mange aper, apekatter, ekorn og flere andre arter har.

Man kan for eksempel hevde at en art er enten terrestrisk (landlevende) eller akvatisk (vannlevende). I noen tilfeller kan man også hevde at arten er semi-terrestrisk eller semi-akvatisk. Et eksempel på det første er arter som tilbringer mer tid på land, enn i vann. Et eksempel på det siste er arter som tilbringer mer tid i vann, enn på land.

Se også

rediger
Autoritetsdata