Prosent

en hundredel

Prosent, representert ved tegnet %, betyr hundredel eller per hundre. Én prosent er én hundredel av en gitt mengde. Eksempelvis vil én prosent av 100 være 1, én prosent av 1 000 være 10, osv.

Prosenttegnet

Prosenter angis som regel i intervallet null til hundre, men det er også mulig med negative prosenter ( −10 % av 42 er −4,2 ) og prosenter større enn hundre ( 200 % av 42 er 84 ).

Differansen mellom to prosentverdier har benevning prosentpoeng. Dette medfører blant annet at standardavviket til verdier målt i prosent skal ha prosentpoeng som benevning.

Beregning rediger

Hvor mange prosent   er av  , beregnes slik:

 

Hvor mye   prosent av   er, beregnes slik:

 

Typografi rediger

I løpende tekst anbefaler det norske Språkrådet å skrive ut ordet prosent i stedet for å bruke prosenttegnet. Skal man bruke prosenttegn, for eksempel i tabeller, er det anbefalt å ha et helt mellomrom mellom tallet og prosenttegnet.[1] I engelsk typografi er det vanlig å droppe mellomrommet mellom tallet og prosenttegnet, eventuelt å ha et lite mellomrom.

Fallgruver rediger

Prosentregning er ikke spesielt komplisert, men det finnes noen fallgruver å merke seg.

Prosentvis endring rediger

Det må skilles mellom prosent av en mengde og prosentvis endring av en mengde. Eksempler:

  • 20 prosent av 500 er 100
  • 20 prosent økning fra 500 er en økning fra 500 til 600
  • 500 redusert med 20 prosent er 400. Legger vi 20 prosent på disse 400 igjen, får vi ikke 500, men 480. Nå er det 400 som er utgangspunktet, ikke 500.

Manglende referanse rediger

En prosent krever som regel en referanse for å være nyttig. Når det for eksempel står «20 % mindre fett» på et matprodukt, er det ikke mulig å vite utfra dette utsagnet hvor mye fett det faktisk er i produktet. Når referansen ikke er oppgitt, gis det også rom for tolkning av betydningen av utsagnet. Er det 20 prosent mindre enn konkurrenten, 20 prosent mindre enn i fjor eller 20 prosent mindre enn anbefalt dagsbehov?

Prosent og prosentpoeng rediger

En endring i prosent og i prosentpoeng er som regel svært forskjellig. Se artikkelen om prosentpoeng.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Svardatabase». Språkrådet (norsk). Besøkt 12. august 2019. 

Eksterne lenker rediger