Det norske Skogselskap

Det norske Skogselskap er en landsomfattende medlemsorganisasjon med 12 000 medlemmer, organisert i 18 fylkesskogselskap. Skogselskapet ble stiftet 26. september 1898 på initiativ av Axel Heiberg.

Det norske Skogselskap
TypeForening/lag/innretning
Org.nummer839 627 262
Stiftet1898
LandNorge
Nettstedhttp://www.skogselskapet.no/
Artikkelen inngår i serien om

Skogbruk

Tømmerlunne
Produkter

SkogTømmerSagbrukTrelastTreforedlingPapirmasseVed

Skog

BarskogGranFuruBjørkGammelskogUrskogBonitetHogstklasse

Skogsdrift

HogstForyngelseBærekraftig skogbrukTømmerfløtingSkogsmaskinMotorsag

Skogbruk i Norge

Norges skogerNorges SkogeierforbundNorskogDet norske Skogselskap

Ut fra visjonen at alle mennesker skal få oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet, har skogselskapet som mål å fremme forståelse for skogens mangesidige betydninger, og arbeide for økt verdiskapning og en langsiktig bærekraftig forvaltning av skogen.

Gjennom fylkesskogselskapa driver skogselskapet en rekke planteskoler. De utarbeider informasjonsmateriell for skoler og skogbrukere. Direktør i skogselskapet er Trygve Enger.

FylkesskogselskapRediger