Nordfjorden (Tyrifjorden)

arm av Tyrifjorden

Nordfjorden er den nordlige fjordarmen av Tyrifjorden. Nordfjorden er kjent for sitt unike fugle- og planteliv. Som sådan inngår den som en viktig del av Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.

Storelvas utløp i Tyrifjorden (Nordfjorden) og Holleia i bakgrunnen. Sett fra Røyse i Hole
Kart over Tyrifjorden
Frognøya, Røyse og Nordfjorden

Fjordarmen ligger i Ringerike og Hole kommuner. Fjordarmen har tilsig av vann fra Storelva og Sogna i nordenden, der det også finnes viktige verneområder for trekkfugler og plantelivet.

Se også rediger