Veme menighet

Veme kirkesogn ligger i Ringerike prosti og omfatter Veme kirke.

Geografisk ligger sognet i SoknedalenRingerike, med kirkested på Veme, halvveis mellom Hønefoss og Sokna langs Rv7 mot Hallingdal. Sognet går fra grensen mot Norderhov og Ask menighet i Heradsbygda i sørøst og Sandaker sør, videre nordvestover mot Fonkalsrud og Gardhammer, der skillet går til Lunder menighet.