Tyristrand menighet

(Omdirigert fra Tyristrand kirkesogn)

Tyristrand menighet ligger i Ringerike prosti og omfatter Tyristrand kirke. Sognet tilhørte Hole prestegjeld fram til 1984, men kom inn under Norderhov kirke da Hole rev seg løs fra storkommunen Ringerike etter sammenslåingen i 1963/1964 og på nytt ble egen kommune.

Geografisk ligger sognet mot sørvest i Ringerike kommune, med kirkested på Tyristrand, halvveis mellom Hønefoss og Vikersund i Modum kommune, langs Rv35 mot Drammen.

Sognet går fra grensen mot Norderhov og Ask menighet i nordøst, og omfatter områdene langs Tyrifjordens nordvestbredd til grensen mot Modum.