Hole prestegjeld

Hole prestegjeld var et prestegjeld i Ringerike prosti og dekket Hole kommune i Buskerud. Prestegjeldet har vært eget gjeld siden før svartedauden i 1349, men ble etter denne hendelsen lagt inn under Norderhov prestegjeld. Det ble utfaset i forbindelse med omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet.

I 1560 kan man fortsatt lese at det er presten i Norderhov kirke som får tienden. I biskop Jens Nilssøns liste fra 1590-årene er Hole fortsatt ført opp som anneks til Norderhov, noe som blir stadfestet også på 1590-tallet. Omkring 1600 blir imidlertid Hole igjen eget prestegjeld.

I lang tid hørte også Lunder kirkeSokna, Viker kirke i Vestre Ådal og Tyristrand kirkeTyristrand til Hole prestegjeld, men disse ble senere lagt inn under Norderhov prestegjeld.

Prestegjeldene ble faset ut under omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet. Kirkesognene er grunnenhetene i kirken og disse er organisert i kirkelig fellesråd. Menighetsprester har ett eller flere kirkesokn som tjenestested og hele prostiet som tjenestedistrikt.

SognRediger

Eksterne lenkerRediger