Se også: Hol prestegjeld

Hole prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Hole kommune i Buskerud fylke, og hovedkirken var Hole kirke.

Hole kirke

Historikk rediger

Hólar sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Hole hadde egen prest og prestegård i middelalderen, det var eget prestegjeld. Dette fortsatte etter reformasjonen, men Hole ble nå regnet som anneks til Norderhov prestegjeld. I 1560 skulle presten i Hole etter gammel skikk bare ha noen av inntektene i eget sogn, mens sognepresten i Norderhov fikk tienden for hele Ringerike. I 1575 ble det fastsatt ved dom at sognepresten i Hole hadde rett til tienden i eget sogn, det var igjen ansett som eget prestegjeld.[3][4]

I lang tid hørte også Lunder kirkeSokna, Viker kirke i Vestre Ådal og Tyristrand kirkeTyristrand til Hole prestegjeld, men disse ble senere lagt inn under Norderhov prestegjeld.

Hole prestegjeld dannet grunnlaget for Hole formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[5]

Inndeling 1992: Hole og Tyristrand.[6] i 1984 ble Tyristrand sogn overført til Norderhov prestegjeld, mens Haug ble eget prestegjeld.[3]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[7]

Hole prestegjeld og dets sogn er nå en del av Hole kirkelige fellesråd underlagt Ringerike prosti.

Eksterne lenker rediger

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 428. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 24. 
  3. ^ a b Christie, Sigrid (1986). Norges kirker. Land og kirke. s. 87,128. ISBN 8205163154. 
  4. ^ Norske kirkes geistlighed i reformations-aarhundredet (1536-1600). Alb. Cammermeyers forlag (Lars Swanstrøm). 1897. s. 113,114. 
  5. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  6. ^ Prestegjeld og sogn i Buskerud
  7. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no