Hol prestegjeld

Hol prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Hallingdal prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Hol kommune i Buskerud fylke, og hovedkirken var Hol kirke.

Hol kirke

HistorikkRediger

Hólls sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Hol var eget prestegjeld en tid i middelalderen, men later til å ha blitt anneks til Ål prestegjeld i senmiddelalderen.[3] Dette vedvarte til Ål prestegjeld ved kgl. res. 16.10.1869, iverksatt fra 01.03.1870, ble delt i to ved at den vestlige Hol sogn ble skilt ut som eget Hol prestegjeld.

Ved res. 10.09.1948 med virkning fra 01.07.1948 ble Dagali og søndre Skurdalen skolekretser av Dagali sogn overført fra Nore prestegjeld til Hol prestegjeld.

Inndeling 1992: Hol og Dagali.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[5]

Hol prestegjeld og dets sogn er nå en del av Hol kirkelige fellesråd underlagt Hallingdal prosti.

ReferanserRediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 160. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 24. 
  3. ^ Christie, Sigrid (1981). Norges kirker. Land og kirke. s. 150. ISBN 8205131236. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Buskerud
  5. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no