Åsa (Norderhov)

bosetning i Ringerike kommune

Åsa eller Aasa er ei bygd, ei grend og noen mindre gårdsbruk i Ringerike kommune (tidligere Norderhov kommune) i Buskerud. Tidligere ble bygda også omtalt som Vegårdsfjerdingen. Som sådan inngår den i tidligere Norderhov herredskommune, men fra 1. januar 1964 ble Norderhov innlemmet i den nye storkommunen Ringerike, sammen med kommunene Hole, Hønefoss, Tyristrand og Ådal. Hole forlot denne sammenslutningen i 1977 og ble egen kommune igjen.

Åsa
Vegårdsfjerdingen
LandNorges flagg Norge
FylkeBuskerud
KommuneRingerike
Statusgrend i Norderhov
RegionsenterHønefoss
Innbyggernavnåsaværinger
Kart
Åsa
60°07′41″N 10°20′59″Ø

Det var grenda (eller snarere landskapet) som opprinnelig ble kalt Åsa (av norr. áss), og ikke brukene som bærer dette navnet. Det er rimelig å tro at det er flertallsform av ås og sikter til alle de små åskammene som løfter seg på slettelandet som strekker seg over Steinsletta og mot nordenden av Steinsfjorden. Disse åsene er bokstavelig gammel sjøbunn som har reist seg på kant i landskapet da isen trakk seg tilbake etter siste istid. Det er lett å se at sedimentene som åskammene består av ligger lagvis åsa har også en skole som hetter steinsfjorden montessori skole.

Vegårdsfjerdingen

rediger

Vegårdsfjerdingen var tellekrets nummer 3 i 0613 Norderhov herred. Kretsen omfattet alle boenhetene fra og med Skjørvold (gnr. 10/1) til og med Elvigen (gnr. 11/3) på østgrensen mot Hole. Dette utgjorde i alt 84 boenheter i 1891, inkludert Vegård skole som da ikke var matrikulert.[1]

Veiene

rediger

Tre veier fører inn til Åsa. Fra sør kan man ta av fra E16 ved Sundvollen og følge fylkesvei 2850 (Åsaveien) nordover langs østbredden av Steinfjorden. Man kan også ta av østover fra E16 på Steinssletta og følge fylkesvei 2852 (Voldgata) til krysset med fylkesvei 2850 ved kalkverket nord i Burudåsen og svinge sørøstover der. Likeledes kan man ta av fra fylkesvei 241 (Hadelandsveien) ved gården Hesleberg (gnr. 37 i Ringerike) og følge fylkesvei 2850 mot Åsa derfra. Det er også mulig å ta av til fylkesvei 241 (mot Jevnaker) fra rundkjøringen på E16 ved Ringvoll (gnr. 40).

Lokale bygdeveier (uten bomveier)
Treliste
 
Hjulhus nr. 5 ved Kjerraten i Åsa ligger cirka 2 km opp i Stubdalsveien, hvor det er en liten parkeringsplass og cirka 300 meter å gå til nr. 5.

Bygda strekker seg fra den den gamle storgården Hesleberg nord på Steinsletta og områdene i skråningene rundt nordenden og østsiden av Steinsfjorden, sørover til Mørkgonga naturreservat på grensen mot Hole langs østsiden av Steinsfjorden.

Fra Åsakrysset innerst i Åsa går det vei opp mot Stubbdal og DamtjernKrokskogen, på grensa til Nordmarka. Fra Åsa kan man også ta seg opp til Mørkgonga naturreservat, som ligger på grensen mellom Ringerike og Hole. innerst i Åsa ligger Vegård skole, men den er nedlagt som alminnelig barneskole. I dag heter den Steinsfjorden Montessoriskole. Skolen er kjent for sine loppemarked med auksjoner og mannekengoppvisninger. Området er flittig besøkt av folk fra Bærum, Asker og Oslo. Kjerraten i Åsa ligger også her, og har i de senere år fått sitt eget museum. Fra Damtjern er det også bomvei videre inn til Skiforeningens turisthytte «Løvlia».

I gamledager var det vanlig å brøyte vei over isen på Steinsfjorden om vinteren, mellom Grantopp i Åsa og GarntangenVik i Hole. Dette holdt på et stykke ut i 1960-åra, men da vintrene ble mildere tok det slutt. Det ble dratt tømmer over isen med hest og slede og etter hvert kjørt der med bil. Under andre verdenskrig hadde tyskerne utstrakt kjøretøyaktivitet over isen. Nå for tiden er imidlertid mange områder både i og rundt Steinsfjorden fredet som naturvernområder. Det største er Steinsfjorden biotopvernområde, som omfatter områdene innerst i Åsa fra og med Orebråtvik ved Åsatangen og hele vestsiden av jorden til og med Vik i Hole.

Åsa-gårdene

rediger

Åsa (gnr. 19) omfatter flere bruksnummer, hvorav bnr. 1 og 2 er de to største. Disse grenser til hverandre og strekker seg langs østsiden av Valbekken, fra Håkenrud og sørover via Åsaveien og krysset med Stubbdalsveien til Haukemyra og Fuglesangen. Gnr. 19/1 (synonym med Åsa 19/1 og Skarpsno 19/3) består av fem teiger med et totalt et areal på cirka 193,8 daa, mens gnr. 19/2 (synonym med Åsa med Pjaaka, Vesleegen og Knutsbråten) er størst og består av seks teiger med et totalt areal på cirka 364,3 daa.

Det ligger også bruk med navnet Åsa under Jonsrud.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Tellingskrets: 003 Vegårdsfjerdingen. Folketelling 1891 for 0613 Norderhov herred. Buskerud. Digitalarkivet. Besøkt 2022-08-02
Autoritetsdata